Kedves Barátaim, ismerőseim, régi és leendő Utastársaim!
30 év alatt sok mindent átéltünk az utazások során, a legérdekesebb történeteket szeretném Veletek megosztani. Ba-t választottam a naplómba jelképként, a lélekmadarat. Mostantól minden pénteken jelentkezik majd Ba egy újabb történettel.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A Pyramidon Travel Hungary Kft nyilatkozik, hogy a partnerei, vevői személyes adatait (nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát) kizárólag a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében, illetve a Pyramidon Travel Hungary Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információ-szolgáltatás (hírlevelek, DM-levelek, prospektusok, reklámanyagok küldése) céljából használja fel és kezeli, illetőleg azokat a nyilvántartásaiban tárolja. A Pyramidon Travel Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

A vevő (partner) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján.

 

A Pyramidon Travel Hungary Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86471/2015.

 

 

Web oldalt üzemeltető cég adatvédelmi nyilatkozata

 

Az Utazásirendszer kft. a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására vele szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Vonatkozó törvények, rendelkezések:

 

    1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról:

    http://www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm

 

    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről